CuraMax, Begeleiding op Maat staat voor deze beschouwing:

De mens als middelpunt van de samenleving en, kunnen, deelnemen hieraan. Wij geloven in deze mogelijkheid voor ieder mens en richten onze aandacht samen met onze cliënten/klanten op de competenties, aanwezige vaardigheden en eigenschappen, van de individuele cliënten/klanten en steken in op het niveau van de cliënten/klanten. Met andere woorden: begeleiding op maat om het verloren vertrouwen te herwinnen en zodoende de zelfredzaamheid te verhogen en uiteindelijk ook te behouden.


CuraMax, Begeleiding op Maat biedt ondersteuning op het gebied van WMO en WLZ alsook Jeugdzorg.

Wij richten ons op mensen met lichtverstandelijke beperking en zwakbegaafdheid en mensen met psychische- en psychosociale problematiek. Binnen de reguliere zorg die geboden wordt komt het vaak voor dat deze niet aansluit en op maat is aan de hulpvraag van de individuele zorgvrager. Door gerichte begeleiding die aansluit bij de doelstelling van de individuele cliënt willen we zoeken naar mogelijkheden die aansluiten bij de behoefte om een zelfstandig leven te realiseren en dit te behouden.


Wij richten ons hier op de volgende leefgebieden:

Huisvesting

Huisvesting

Curamax ondersteunt cliënten middels ambulante begeleiding binnen de eigen woonomgeving. Onze begeleiding is breed, je kunt bijvoorbeeld denken aan ondersteuning in het structuur aanbrengen bij:


 • het schoonhouden van de woning
 • het doen van boodschappen
 • het bereiden van eten

Wil je een nieuwe woning en heb je hulp nodig bieden wij ondersteuning, samen met de cliënt wordt onderzocht waar hulp nodig is en hoe die er uit moet zien waarbij gekeken wordt wat cliënte zelf kunnen. Er wordt maatwerk geboden met als doelstelling, de zelfredzaamheid vergroten en dus zelfstandigheid te verhogen en te behouden.

Werk & Opleiding

Werk & Opleiding

Op het gebied van werk en opleiding vervullen wij een belangrijke rol.

Zowel binnen de dagbesteding, sociale werkvoorziening, beschut werk of regulier werk bieden wij gerichte begeleiding en onderhouden wij contacten tussen de werkgevers en cliënt.

Is er een opleiding gewenst/vereist wordt samen met de cliënt gezocht naar de geschikte opleiding. Daarnaast begeleiden wij de cliënt bij herkeuringen, contacten met instanties (UWV, gemeenten, en anderen) mocht dit nodig zijn.

Wij bieden ondersteuning bij het op orde houden van de persoonlijke administratie, ordenen van de post, invullen van belangrijke poststukken en de financiën. Als er op financieel gebied problemen zijn en er is bewindvoering nodig bieden wij ondersteuning aan de cliënt bij de contacten met bewindvoering en andere instanties. Ook hier is de doelstelling om de financiële situatie in balans te krijgen en te behouden om van hieruit in de toekomst zelfstandig de eigen financiën te kunnen beheren.

Financiën

Financiën

Maatschappelijke participatie

Veel van onze cliënten leven een geïsoleerd leven met weinig tot geen contacten met de buitenwereld. Het is voor hen moeilijk om aansluiting te vinden of krijgen in de maatschappij. CuraMax, Begeleiding op Maat kan hierbij helpen en ondersteuning bieden.

Wij doen dit door vooral goed te luisteren naar de behoeften en de wensen van de individuele cliënt en goed tussen de regels door te lezen! Samen wordt dan zorgvuldig gekeken hoe contact te krijgen en uit te breiden binnen onze maatschappij. Het kan ook zo zijn dat wij samen met de cliënt de vrije tijd invullen door bijvoorbeeld op een terras te gaan zitten, een wandeling te maken, etc. met als doel om de cliënt uit zijn of haar isolement te halen.

Maatschappelijke participatie

Begeleiding op Maat

CuraMax, Begeleiding op Maat biedt ondersteuning op het gebied van WMO en WLZ als ook Jeugdzorg.

Wij richten ons op mensen met lichtverstandelijke beperking en zwakbegaafdheid en mensen met psychische- en psychosociale problematiek. Binnen de reguliere zorg die geboden wordt komt het vaak voor dat deze niet aansluit en op maat is aan de hulpvraag van de individuele zorgvrager. Door gerichte begeleiding die aansluit bij de doelstelling van de cliënt willen we voor en met de zoeken naar mogelijkheden die aansluiten bij de behoefte om een zelfstandig leven te realiseren en dit te behouden.

Wij richten ons hier op de volgende leefgebieden:

 • Huisvesting
 • Werk en opleiding
 • Financiën
 • Maatschappelijke participatie/sociaal netwerk

Ons begeleidingspakket ziet er als volgt uit:

 • Ambulante begeleiding individueel
 • Vrijetijdsbesteding op maat
 • Activerende begeleiding
 • Regievoering
 • Casemanagement en Job coaching

Meer info nodig van CuraMax, Begeleiding op Maat? Neem gerust contact met ons op.

Marc Brauwers

Persoonlijk Begeleider Ambulant
Adres
Jongmansweg 59
6413 CR Heerlen
Telefoon
+31 (0)6 19 05 90 08

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10:00 tot 18:00 uur en op vrijdag van 10:00 tot 14:00 uur.